Cercetare fundamentala si aplicativa

DOMENII DE CERCETARE:

1.Managementul resurselor forestiere si cinegetice.
2.Cercetari privind productia si utilizarea biomasei.

TEME / PROIECTE DE CERCETARE IN DERULARE:

1.Cercetari comparative privind disponibilitatea resurselor de biomasa utilizabila in urma aplicarii lucrărilor silvice pentru producerea de energie.
2.Cercetari privind necesitatea introducerii unei sisteme de masini in vederea valorificarii superioare a biomasei rezultate din productia agricola si din deseurile de exploatare ale padurii.
3.Cercetari privind executia mecanizata a gropilor de plantat puieți cu ajutorul motoburghielor.
4.Cercetari privind reducerea cantitatii de apă aspersata din pepinierele forestiere in vederea asigurarii necesarului hidric.
5.Studiul unor specii lemnoase exotice valoroase silvicultural, introduse in vestul Romaniei in vederea aclimatizarii.
6.Cercetari privind comportamentul provenientelor de molid (Picea excelsior) in padurile Directiei Silvice Arad.

POSIBILITATI DE FINANTARE

Pentru finantarea de noi proiecte, vizitati urmatoarele site-uri:
National Research Council: www.cncs-uefiscdi.ro
European Science Foundation: http://www.esf.org/index.htm
FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Leonardo da Vinci: http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/calls_en.html

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII - PERIOADA 2007-2012

Lucrari stiintifice publicate in volumele conferintelor internationale cotate ISI si/sau cele organizate de asociatii profesionale internationale: 24
Articole publicate in reviste indexate in baze de date internationale - BDI: 44
Articole publicate in reviste romanesti recunoscute CNCSIS - categoria B+: 46
Carti publicate in edituri nationale recunoscute CNCSIS: 8
Participarea la manifestari stiintifice nationale (simpozioane, congrese, conferinte etc): 89
Participarea la manifestari stiintifice internationale (simpozioane, congrese, conferinte etc): 25