Programul ERASMUS

Incepand cu 1 ianuarie 2007, Programele SOCRATES II si LEONARDO DA VINCI II se continua intr-un mod integrat prin noul Program Comunitar de invatare pe tot Parcursul Vietii, LLP - LifeLong Learning Programme, care se va desfasura in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013.

Programul ERASMUS este o componenta a noului Program Comunitar de Educatie, care isi propune sa ajute mobilitatile universitare - atat ale studentilor/masteranzilor/doctoranzilor, cat si ale cadrelor didactice. Un alt obiectiv ERASMUS este incurajarea cooperarii intre universitatile din Europa in domeniul invatamantului superior.

Prin ERASMUS este sprijinita dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare si postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele si domeniile de studiu.

Modul in care se incurajeaza mobilitatile, adica vizitele de studiu, este dublu:
sprijin institutional;
sprijin financiar.

Sprijinul institutional consta in aceea ca deplasarea dv. la studii este insotita de un acord intre universitati, prin care acestea se angajeaza sa va primeasca la studii fara taxe, si respectiv sa recunoasca rezultatele perioadei de studii petrecute de dv. in strainatate (examene, note, credite).

Sprijinul financiar consta intr-un grant care sa va ajute sa realizati aceasta deplasare. Nu este nicidecum vorba de o bursa care acopera toate cheltuielile (transport, cazare, masa, carti si rechizite), ci numai de o alocatie care sa demonstreze incurajarea si solidaritatea din partea Uniunii Europene si a guvernelor celor doua tari implicate. intr-adevar, banii provin atat de la bugetul statului roman, cat si de la acelea ale statelor membre ale Uniunii.

Intentia programului ERASMUS este sa acopere o parte din diferentele de costuri dintre sederea la studii in tara de origine si aceeasi perioada in strainatate.

Volumul acestui grant este destul de redus. Studentii occidentali primesc 50-100 euro pe luna, in timp ce grantul minim pentru Romania este de 275 euro pe luna pentru anul academic 2011-2012.

Daca sunteti bursier, bursa dv. in Romania continua pe toata perioada mobilitatii, desi sunteti plecat.

MAI MULTE INFORMATII
DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE
RECTORAT, etajul 2
Bd. Revolutiei nr.94-96
Telefon: 0257/285 813
E-mail: relint@uvvg.ro