Misiunea departamentului

Misiunea Departamentului de Stiinte Silvice si Agroturism este de a forma cadre cu pregatire superioara si de a actualiza pregatirea acestora în conformitate cu cerintele pietei fortei de munca de specialitate, precum si de a furniza servicii de cercetare stiintifica, proiectare, asistenta tehnica si pregatire post-universitara, astfel încât sa contribuie la dezvoltarea acestuia, precum si la cresterea capacitatii si performantelor profesionale ale cadrelor didactice si personalului de cercetare.